Zneužití pravomocí se trestá

VIP

vip

Serverové výhody :

Ikona VIP
[VIP] za jménem
VIP Hráč má Rezervované místo na Teamspeaku
VIP Hráč nemá zapnutý Antiflood = Může psát zpráv kolik chce bez rozpoznání spamu
VIP Hráč se může napojit na server 2x ze stejné identity
Viditelnost do všech místností
Možnost poke
Viditelnost v každé speciální místnosti popisek v podobě gifu.
Můžete ovládat MusicBoty s těmito příkazy:
Příkazy psát přímo botovi do soukromé zprávy
Web. rozhraní pro ovládání bota – údaje na žádost
!ytb [Název/link] – Pro přidání do playlistu
Pokuď není ovládáno manuálně funguje tetno automatický spouštěč :
Od 14:00h hraje Clubradio
Od 20:30h hraje Clubradio
Od 7:00h hraje Clubradio

Pokuď není zapnutý manuální playlist hraje Clubradio
Viz. popisek místnosti ✪ TS3 INFO+PRAVIDLA✪

Uživatelské výhody:

Neomezená velikost avataru. Uživatelé mají omezeno na 10kB.
Možnost nastavit si vlastní description [popisek]

 

VIP+

Serverové výhody :

Zlatá ikona VIP+
[VIP+] za jménem
VIP+ Hráč má Rezervované místo na Teamspeaku
VIP+ Hráč nemá zapnutý Antiflood = Může psát zpráv kolik chce bez rozpoznání spamu.
VIP+ Hráč se může napojit na server 2x ze stejné identity
Viditelnost do všech místností.
Možnost poke
Viditelnost v každé speciální místnosti popisek v podobě gifu.
Můžete ovládat MusicBoty s těmito příkazy:
Příkazy psát přímo botovi do soukromé zprávy
Web. rozhraní pro ovládání bota – údaje na žádost 

!ytb [Název/link] – Pro přidání do playlistu
!next – pro přeskočení na další skladbu
!volume [Číslo] – nastaví hlasitost (nejvhodnější je – !volume 5 )
!stream [Adresa] – spustí stream seznam zde
!play [nízev/kod] – pustí skladbu podle názvu nebo kodu
!search [klíčové slovo] – Prohledá celý repertoár, vypíše název a kod
!playlist [název playlistu] – Pustí playlist, POZOR musí být napsaný přesně

Playlisty :
[1.] 80/90
[2.] Kabat

Rádia :
[1.] Clubradio
[2.] Radiožurnál
[4.] Fun Rádio
[5.] Kiss

Pokuď není ovládáno manuálně funguje tetno automatický spouštěč :
Od 14:00h hraje Clubradio
Od 20:30h hraje Clubradio
Od 7:00h hraje Clubradio

Pokuď není zapnutý manuální playlist hraje Clubradio
Viz. popisek místnosti ✪ TS3 INFO+PRAVIDLA✪

Uživatelské výhody:

Neomezená velikost avataru. Uživatelé mají omezeno na 10kB.
Možnost nastavit si vlastní description [popisek]

Výhody vlastní roomky:

Možnost vytvořit si svoji místnost
Místnost si můžete jakkoliv upravit
Channel Commander > „Zlatý puntík“, který máte před jménem
Právo na vykopnutí všech uživatelů ze své vlastní místnosti, dokonce i TS3 Admina [Neplatí pro TS3 Server Admina].
Všechny pravomoce, které jako vlastník místnosti máte mít.